dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ตัวอย่างปกเกียรติบัตร โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ
ตัวอย่าง ปกปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BETAGRO  article
ตัวอย่างปกเกียรติบัตรสีน้ำเงิน ธ.กรุงเทพ


ผลงานและรางวัลของบริษัท

รางวัล SME Provincial Champion

             วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ผู้บริหารบริษัท สมาร์ทโฟโต้ปริ้น จำกัด ได้เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณจากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โดย สสว. พนักงานและบุคลากรบริษัทมีความยินดียิ่งกับความสำเร็จในครั้งนี้

 

__________________________________________________________________________________________

 

ผ่านการรับรอง ISO  9001 : 2015 

             วันที่ 2 ธันวาคม 2560 บริษัท สมาร์ทโฟโต้ปริ้น จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายปกประกาศนียบัตร  สมุดเขียนตราโรงเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ   ISO  9001 : 2015 ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของบริษัทที่พร้อมจะเติบโตและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสำหรับการรับบริการจากลูกค้าทุกท่าน

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.

28/2 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์ : 0-4323-4447 โทรสาร : 0-4323-4862

โทรศัพท์มือถือ : 08-1662-2207, 08-3146-9969, 08-3599-9962, 06-1413-5382, 06-1413-5383

 E-mail : smartphotoprint@gmail.com