เกี่ยวกับเรา

          บริษัท สมาร์ท โฟโต้ ปริ้น ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เริ่มจากงานรับถ่ายภาพทำบัตรประจำตัวนักเรียน ได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆ เป็นอย่างดี แต่คุณภาพของวัตถุดิบไม่แน่นอน ผู้นำเข้าควบคุมวัตถุดิบให้ดีตามที่ทางร้านต้องการไม่ได้ ทางร้านจึงตัดสินใจเลิกการทำบัตรประจำตัวนักเรียน ในปีที่ 3 ของการทำบัตรนักเรียน ในเวลานั้นบัตรนักเรียนเป็นสินค้าต้นเทอมแรก ช่วงเทอมปลายก็เลยหาสินค้ามาจำหน่าย ก็มองหาการถ่ายภาพเหมือนเดิม เป็นการถ่ายภาพ 1 นิ้ว ติดผลการเรียน และถ่ายภาพหมู่คณะก่อนจบการศึกษา แต่คู่แข่งในการถ่ายภาพเยอะมาก เพราะร้านถ่ายภาพก็มีอยู่มาก ผลกำไรจึงสู้ค่าน้ำมันไม่ได้  ต้องมานั่งใช้ความคิดว่าจะหาสินค้าอะไรดีมาขายเทอมปลาย จะได้มีสินค้าขายตลอดปี แล้วก็มีคุณครูจากโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้โทรมาสอบถามถึงปกวุฒิบัตร เรียกว่าเป็นคนจุดประกาย ทางร้านจึงหาแหล่งผลิต เพื่อจะนำมาจำหน่ายให้กับคุณครู แต่ราคาที่ขายส่งและขายปลีกในขณะนั้นสูงมาก ปกกระดาษเคลือบพลาสติกปั้มทอง ขนาดครึ่ง A4 ราคา 50-60 บาท ถ้าเป็นปกผ้าไหม ปั้มทองขนาดครึ่ง A4 ราคา 80-90 บาท จึงเป็นช่องว่างที่จะทำตลาดได้ และตัดสินใจทำสินค้านี้ขาย คือปกประกาศนียบัตร   

          ในการผลิตครั้งแรก ปัญหาก็มีมากเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็ผ่านมาได้ ทั้งคุณภาพที่ออกมา และความสวยงาม ส่วนราคา แน่นอนเราคำนึงถึงราคาที่ยุติธรรม ทางร้านจึงขายในราคา 50-60 บาท ในปีแรก ซึ่งเป็นราคาเท่าปกกระดาษ แน่นอนว่าปกกระดาษได้หายไปในเวลาต่อมา  ลูกค้านิยมปกใบประกาศ ที่เป็นปกผ้าไหมมากกว่า ลูกค้าในปีแรก ๆ ก็เป็นลูกค้าเดิมที่เราทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้นั่นเอง เช่น โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีศะเกษ เป็นลูกค้ามาจนถึงปัจจุบัน  และปัจจุบันนี้ ปกวุฒิบัตร ปกประกาศนียบัตร ปกปริญญาบัตร ได้กลายมาเป็นสินค้าหลักของทางร้าน มียอดจำหน่ายแต่ละปีเพิ่มขิ้นมาก มีลูกค้าอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งสถาบันการศึกษา โรงเรียนทุกระดับ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ส่วนกำลังการผลิตเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดี โดยการผลิตปกวุฒิบัตรนี้ เป็นงานที่ใช้เครื่องจักรบางขั้นตอน และใช้แรงคนบางขั้นตอน ทางร้านจึงไปฝึก ลุงป้า น้าอา ให้มาช่วยการผลิต จนตอนนี้กำลังการผลิตไม่เป็นปัญหา กำลังการผลิตพร้อม และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ปลายปีการศึกษา 2552 ทางร้านหาเงินเข้าหมู่บ้าน 3 ล้านกว่าบาท เป็นค่าแรงผลิตอย่างเดียว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการสั่งซื้อปกใบประกาศจากร้าน สมาร์ท โฟโต้ ปริ้น จึงเป็นการช่วยเหลือชุมชนอีกทางหนึ่ง ค่าจ้างผลิต เราให้ในราคาที่ดี เราคิดว่าเป็นงานฝีมือ และเป็นญาติๆ กันทั้งหมู่บ้าน

          ผลกำไรในปีต่อๆ มา ทางร้านนำมาลงทุนในการเปิดโรงพิมพ์  เพราะเห็นว่าสถาบันการศึกษา โรงเรียนมีสิ่งพิมพ์อยู่เยอะ เราจึงมีสินค้าตามมาอีกหลายตัว เช่นแฟ้มออฟเซ็ท พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี สมุดบันทึกความดี สมุดรักการอ่าน แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล หรือ ปพ.ต่างๆ  และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซองพลาสติก ซองบัตรประจำตัวประชาชน ซองทะเบียนบ้าน ซองโฉนดที่ดิน ซองทะเบียนสมรส ซองสมุดบัญชีธนาคาร ซองปริญญาบัตร  ลูกค้าที่เป็นอนุบาลได้สั่งซื้อปกวุฒิบัตรแล้วได้ถามถึง ชุดครุย ชุดบัณฑิตน้อย ทางร้านจึงจัดทำขึ้นมาจำหน่ายตามความต้องการ ด้วยราคาที่ยุติธรรม คุณภาพเกินราคาเรื่อยมา ก่อนจะยุติการผลิตชุดครุยในเวลาต่อมา เนื่องจากขาดกำลังการผลิตในการตัดเย็บ 

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ทางร้านได้จดทะเบียนเป็น บริษัท สมาร์ท โฟโต้ ปริ้น จำกัด ก่อนจะดำเนินการขยายกำลังการผลิตปกประกาศนียบัตร และแฟ้มออฟเซ็ทไปที่หมู่บ้านหนองงูเหลือม ซึ่งมีหมู่บ้านบุ่งแก้วเป็นต้นแบบในการผลิต  โดยบริษัท ฯ ได้ดำเนินกิจการ ผลิตและจำหน่ายปกประกาศนียบัตร รวมทั้งแฟ้มออฟเซ็ท สมุดตราโรงเรียน แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนช่วยให้ สมาร์ท โฟโต้ ปริ้น เดินทางมาถึงวันนี้ เราสัญญาว่าเราจะก้าวต่อไป และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป

  

นึกถึงสินค้าคุณภาพ นึกถึง สมาร์ท โฟโต้ ปริ้น

 บุสบง กองราชา

 

Visitors: 27,326