รางวัล SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP

 

 

                วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สมาร์ทโฟโต้ปริ้น จำกัด เข้าร่วมรับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรับมอบจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พนักงานและบุคลากรขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

 

Visitors: 28,373